Rodzina

To jest siła!

Tu potrzebna jest rewolucja! Aby ta podstawowa dla każdego z nas wspólnota była silna, gwarantowała rozwój kolejnych pokoleń – jedynej nadziei i drogi rozwoju naszego narodu.

Kobieta i mężczyzna tworzący bezpieczne środowisko rozwoju dla dzieci, zdrowi i bezpieczni materialne aby począć, urodzić i wychować potomstwo.

Największym wyzwaniem jest pokonanie barier ekonomicznych, uzdrowienie polskiej gospodarki aby rodziny nie musiały wyjeżdżać. Ułatwiając życie w Polsce powstrzymamy emigrację i zapobiegniemy eurosieroctwu. Chcemy wprowadzenia prostego systemu 1% podatku przychodowego. Chcemy dzielenia środków budżetowych od dołu, od tych którzy potrzebują do góry – koniecznych koordynatorów a nie prezesów przygotowujących plany których się nie realizuje.

Chcę być ciocią na miejscu, po sąsiedzku, a nie przez zdjęcia oglądać jak rosną pociechy moich kuzynów i znajomych. Chcę zostać matką w Polsce.

parlament dla rodziny„Rodzinę łączą ze społeczeństwem żywotne i organiczne więzi, stanowi ona bowiem jego podstawę i stale je zasila poprzez swe zadanie służenia życiu: w rodzinie przecież rodzą się obywatele i w niej znajdują pierwszą szkołę tych cnót społecznych, które stanowią o życiu i rozwoju samego społeczeństwa. W ten sposób na mocy swej natury i powołania, daleka od zamknięcia się w sobie, rodzina otwiera się na inne rodziny i na społeczeństwo, podejmując swoje zadanie społeczne”.
Św. Jan Paweł II, Adhortacja Familiaris Consortio, 1981 r.

Przyjmując Certyfikat Kandydata Przyjaznego Rodzinie deklaruję:

Będę służyła i zabiegała o takie rozwiązania prawne, które uwzględniając fundament kulturowy cywilizacji łacińskiej, będą tworzyć najlepsze warunki dla trwałości i rozwoju zarówno strukturalnej jak i ekonomicznej polskich rodzin.

Jesienią 2014 przyjmując Certyfikat Samorządowca Przyjaznego Rodzinie po objęciu funkcji publicznej zobowiązałam się do:

  • Pełnego zaangażowania w pracę na rzecz wspólnoty, która powierzyła mi mandat.
  • Kierowania się w działalności publicznej zasadami wyrosłymi z kultury zakorzenionej
w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu.
  • Wspierania małżeństwa (związku kobiety i mężczyzny) oraz rodziny jako naturalnego środowiska wychowywania dzieci.
  • Podejmowania i wspierania inicjatyw zwiększających rolę rodziców w procesach edukacyjnych.
  • Wspierania nauczycieli i wychowawców w promowaniu naturalnych wzorców życia rodzinnego oraz ochronie dzieci i młodzieży przed deprawacją.
  • Promowania tradycji i historii wspólnoty lokalnej z poszanowaniem integralności państwa i dziedzictwa narodowego.
  • Wspierania instytucji samorządowych (organizatorów kultury, nauki i sportu) w działaniach dla rozwoju rodziny, zgodnie z utrwalonymi tradycją normami, zasadami i wartościami.
  • Dysponowania i zarządzania pieniędzmi publicznymi, według zasady roztropności, oszczędności i celowości ich wydawania.
  • Finansowania w pierwszej kolejności podstawowych potrzeb wspólnoty.
  • We wszystkich działaniach publicznych kierowania się prawym sumieniem w oparciu o zasady sprawiedliwości, uczciwości i roztropności.

12108840_905361162887728_2706543912385990433_n

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *