Premier Jarosław Gowin w Gdańsku

Komentarz nt zmian w ordynacji wyborczej

– Cieszymy się, że w ordynacji wyborczej przyjęto nasze poprawki, dotyczące jednomandatowych okręgów w małych gminach oraz niezmieniania granic okręgów wyborczych – deklarowała Monika Baran – prezes okręgu 26 partii Porozumienie.

fot. Karolina Misztal

Czytaj więcej > KLIK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *