O MNIE

Jestem członkiem założycielem Partii Republikańskiej i aktualnie pełnię funkcję Dyrektora Biura Krajowego.

Wykształcenie:

Tytuł magistra prawa uzyskałam na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego przygotowując pracę dyplomową w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego pt. „Status prawny organizacji pożytku publicznego”. Ukończyłam II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Gdyni, klasa o profilu geograficzno-historycznym oraz Gimnazjum Nr 1 w Rumi im. ks. Stanisława Ormińskiego SDB i Szkołę Podstawową Nr 8 w Rumi.

Doświadczenie:

Od 2011 prowadzę indywidualną działalność gospodarczą. Zajmuję się świadczeniem usług doradztwa prawnego. Posiadam wieloletnie doświadczenie w administracji biurowej, zajmowałam takie stanowiska jak pracownik biurowy, asystentka, specjalista ds. prawno-finansowych w przedsiębiorstwach różnej wielkości i różnej formie organizacyjno-prawnej, min. w Kancelarii Radcy Prawnego i Kancelarii Komorniczej.

Wspólnota:

W Katolickim Ruchu Światło-Życie rozwijam się od ponad 15 lat. Prowadzę spotkania formacyjne modlitewno-biblijne dla dorosłych i młodzieży.

Przez 5 lat koordynowałam pracę kilku grup młodzieżowych i dziecięcych, organizowałam rekolekcje stacjonarne i wyjazdowe (kilkanaście razy byłam wychowawcą), spotkania, konferencje, koncerty.

Obecnie w Ruchu formuję się w grupie dorosłych oraz  podejmuję posługę w Diakonii Społecznej Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Gdańskiej, gdzie min. współtworzę biuletyn Gorczyca.

Wolontariat:

Przez wiele lat byłam zaangażowana w działalność na rzecz dzieci i młodzieży z Rumi w zakresie wychowania, edukacji i profilaktyki przez organizacje działające przy mojej parafii.


Jestem członkiem Zarządu w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym PRZYSTANEK, które prowadzi działalność na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną i chorobami psychicznymi.

Pełnię funkcję przewodniczącej Rady Fundacji Unika Menso, która zajmuje się edukacją cyfrową dzieci i seniorów oraz integracją międzypokoleniową.

Włączam się w edukuję rodziców w zakresie ich Prawa do wychowania dzieci zgodnie z własnym światopoglądem i wyznawanymi wartościami w ramach działań Odpowiedzialnego Gdańska.

Wspieram działalność aktorów-amatorów w ramach Stowarzyszenia Katolickie Amatorskie Centrum Kultury które organizuje Przegląd Teatrów Amatorskich „Kurtyna Mały Kack” oraz widowisko „Pusta Noc”.