Moduł Ekspertów nad Modelem na rzecz Równego Traktowania w Gdańsku

Razem z uczestnikami i obserwatorami tej pseudodemokratycznej formuły skierowaliśmy do Prezydenta Miasta Gdańska oraz gdańskich radnych list z informacją o zaobserwowanych nieprawidłowościach. Relacja Gdańskiego Gościa Niedzielnego > KLIK

Szerzej o tym jak w Gdańsku wprowadza się postulaty środowisk LGBT – zapowiedź artykułu, który ukaże się w 8. numerze “Gościa Gdańskiego” na 25 lutego > KLIK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *