Gospodarka morska dla województwa pomorskiego! Głupcze!

Forum Gospodarki Morskiej w Gdyni – ze sceny piękny obrazek – przemówienia, filmiki, podziękowania, pochwały, nagrody a z tłumu pytania, skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? Pod względem przystosowania infrastruktury – są plany pogłębienia wpływu do Portu w Gdyni oraz poszerzenia obrotnicy – na 2017 – wylobbowane w ministerstwach i komisjach – kto i jak lobbował? A gdzie rzetelnie ustalone priorytety? Merytoryczne argumenty?

Temat korzystnego dla Polski interpretowania dyrektyw UE – how use the law not breaking the law – tak podpowiada Dubai, tak robią w Gandawie, tego potrzebują polskie porty w zakresie bezprzetargowego przedłużania umów dzierżawy – da się!

Najważniejsze! Kwestie legislacyjne – dla mnie z racji wykształcenia i starania się o pełnienie funkcji posła – czyli tworzenia prawa. Słuchanie gdzie prawo jest niedostosowane i blokuje rozwój biznesu. Konkretnie wskazane szare strefy prawne – min. relacje między administracją lądową a morską, nakładanie kompetencji konserwatorów zabytków i konserwatorów przyrody na zarządzanie portami. A posłów tam nie było. Bo po co mają słuchać praktyków skoro wiedzą lepiej?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *