36 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

W Rumi odbył się wykład dr Arkadiusza Kazańskiego z Instytutu Pamięci Narodowej i wystawa „Znaczki podziemnej Solidarności z okresu stanu wojennego 1981-1983”.

Znaczki Solidarności podziemnej pełniły ważną rolę w walce z reżimem komunistycznym. Oprócz wartości poznawczych i artystycznych były dla ludzi symbolem braku uległości wobec władzy. Dochód ze sprzedaży znaczków przeznaczony był na utrzymanie podziemnych struktur Solidarności. Pieniądze otrzymane z ich sprzedaży pokrywały koszty papieru i innych materiałów poligraficznych. Cena znaczka już w okresie jego wydawania była stosunkowo wysoka, stanowiła formą cegiełki wspierającej Solidarność.

Dziękuję Grzegorzowi Wołoszczak, Maciejowi Kącickiemu i Pani Beacie Awsiukiewicz za współorganizację tego wydarzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *